Online Kaszinó > Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

Kérjük, a Webhely használata előtt olvassa el a Felhasználási feltételeket.

Bevezetés

Az alábbi Felhasználási Feltételekben (a “Feltételek”) a “mi”, “minket” és/vagy “miénk” a jelen weboldal tulajdonosait jelenti. Kaszinomagyar.com, annak leányvállalatai, részlegei és bármely kapcsolt vállalkozása (ha van ilyen).

A jelen Feltételek az Adatvédelmi irányelvekkel együtt a jelen Webhely Ön általi használatára vonatkozó teljes megállapodást (a “Megállapodás”) tartalmazza. Ha nem ért egyet a jelen Feltételekkel vagy azok bármely részével, nem használhatja ezt az Oldalt. Az oldal használatával Ön elfogadja, hogy a jelen Feltételeket teljes egészében betartja.

Szolgáltatások

Ez a webhely szabad hozzáférést biztosít a szerencsejáték-iparral, online kaszinókkal és online kaszinójátékokkal kapcsolatos információkhoz, hírekhez és egyéb tartalmakhoz. A Webhely minden tartalma kizárólag tájékoztató jellegű. Nem vagyunk szerencsejáték-üzemeltetők vagy szerencsejáték-szolgáltatók, és nem is irányítanak minket. Ez az Webhely nem fogad el és nem bonyolít le szerencsejáték-tranzakciókat.

Gyermekek általi használat

A Webhely használatához legalább 18 évesnek kell lennie. A Webhely használatával Ön szavatolja és kijelenti, hogy betöltötte a 18. életévét. Az Oldal kiskorúak és a valós életkorukat eltitkolni próbáló személyek általi használata tilos és a Feltételek megsértésének minősül.

Szellemi tulajdonjogok

A Webhely és annak minden tartalma és anyaga, beleértve minden információt, szöveget, dizájnt, nevet, logót, ikont, grafikát, képet és szoftvert (a “Tartalom”) a szerzői jog és a szellemi tulajdonra vonatkozó törvények védelme alatt áll. A Tartalom a mi, illetve licencadóink vagy licenceseink szerzői joggal védett tulajdonát képezi. Minden márkajel, szolgáltatási védjegy, kereskedelmi név és kereskedelmi arculat a mi és/vagy licencadóink vagy licenceseink tulajdonát képezi.

Nem adunk Önnek semmilyen licencet vagy jogot a Webhely és a Tartalom tekintetében. Kizárólag saját személyes használatra, és nem kereskedelmi célokra jogosult a Webhelyet és a Tartalmat használni. A Webhely bármilyen formában történő felhasználása tilos. A Tartalom felhasználására vonatkozó Feltételek be nem tartása a szerzői jogok megsértésének minősül.

Nem vállalunk garanciát

A Tartalom rendelkezésre bocsátása “AZONNAL” történik. Nem vállalunk semmiféle garanciát, sem közvetlen, sem közvetett módon, és ezennel kizárunk mindent, ami eladhatóságra, az adott célra való alkalmasságra, a szellemi tulajdonjogok vagy más jogok megsértésének tilalmára vonatkozó hallgatólagos garanciákra vagy feltételekre vonatkozik. Nem vállalunk garanciát és nem teszünk semmilyen kijelentést a Webhelyen található Tartalom pontosságára, valószínűsíthető eredményeire vagy megbízhatóságára vonatkozóan, vagy egyébként az ilyen Tartalomra vagy a Webhelyhez kapcsolódó bármely weboldalra vonatkozóan. Elutasítunk minden garanciát arra vonatkozóan, hogy a Webhelyen található Tartalomban és anyagokban foglalt funkciók zavartalanul vagy hibamentesen működnek, hogy a hibák kijavításra kerülnek, vagy hogy a Webhely vagy az ilyen Tartalmat és anyagokat elérhetővé tevő szerverek vírusoktól vagy más káros összetevőktől mentesek. A jelen Webhelyen semmi sem minősül tanácsadásnak.

Kötelezettségei

A Webhelyen hivatkozott bármely harmadik fél szolgáltatásainak igénybevétele előtt Önnek meg kell felelnie a lakóhelyén érvényes törvényeknek, beleértve azt is, hogy az Ön joghatósága szerint elérte a szerencsejátékra vonatkozó törvényes korhatárt.

A Webhelyet és a Tartalmat kizárólag személyes célokra használhatja, és nem sértheti meg a Szellemi tulajdonjogok szakasz rendelkezéseit.

Kártalanítás

Ön ezennel vállalja, hogy kártalanít minket, minden veszteség, kár, költség, kötelezettség és kiadás (beleértve, de nem kizárólagosan a jogi költségeket és az általunk harmadik félnek bármely vita vagy követelés rendezéseként vagy jogi tanácsadóink tanácsára kifizetett összegeket) tekintetében, amelyek a jelen Feltételek bármely rendelkezésének Ön általi megszegéséből, vagy a jelen Feltételek bármely rendelkezésének Ön általi megszegésére vonatkozó állításából erednek.

Felelősségkorlátozás

Elfogadja, hogy felment minket, alkalmazottainkat, igazgatóinkat, ügynökeinket, kapcsolt vállalkozóinkat/partnereinket, tisztviselőinket, részvényeseinket, képviselőinket, leányvállalatainkat minden olyan kár, jog, veszteség, követelés és kereset alól, amely a Tartalomból ered, vagy bármilyen módon azzal kapcsolatos, és amely magában foglalhatja, de nem korlátozódhat a következőkre: (a) a számítógép sikertelen, tökéletlen, torz vagy késedelmes átvitele; (b) a Webhelyen található, külső, harmadik felek weboldalaira mutató linkek használatából eredő vagy azzal bármilyen módon összefüggő károk; (c) a Webhelyünk használatából eredő vagy azzal összefüggő bármilyen kár, veszteség, sérülés; (d) bármilyen olyan állapot vagy rendellenesség, amelyet olyan, rajtunk kívül álló események váltottak ki, amelyek a szöveges anyag késedelmes, sérült vagy megszakított átvitelét okozhatták. Továbbá, Ön elfogadja, hogy kártalanít és megvéd minket minden lehetséges követeléssel vagy perrel, követeléssel szemben, amely magában foglalhatja az ügyvédi díjakat, amelyeket egy harmadik fél hoz létre a Honlap Ön általi használata, a jelen Feltételek bármely részének vagy egy harmadik fél bármely jogának megsértése, bármely más mulasztása vagy cselekménye miatt.

Linkek

Előfordulhat, hogy olyan együttműködéseket hozunk létre harmadik felekkel, amelyek lehetővé teszik, hogy Ön közvetlenül a Webhelyünkről hozzáférjen az ilyen harmadik felek weboldalaihoz. Ezek a linkek csak az Ön tájékoztatására szolgálnak. Nem ellenőrizzük a harmadik felek forrásainak vagy webhelyeinek tartalmát, és nem vállalunk semmilyen felelősséget értük, beleértve az azok használatából eredő esetleges károkat vagy veszteségeket. Bármely link feltüntetése nem jelenti a weboldal jóváhagyását részünkről. Az ilyen hivatkozott weboldalak használata saját felelősségre történik.

Irányadó jog és vitarendezés

Választottbírósági eljárás. A JELEN MEGÁLLAPODÁSBÓL, ANNAK MEGSZEGÉSÉBŐL, MEGSZÜNTETÉSÉBŐL VAGY ÉRVÉNYTELENSÉGÉBŐL EREDŐ VAGY AZZAL KAPCSOLATOS BÁRMELY VITÁT, ELLENTMONDÁST VAGY IGÉNYT VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS ÚTJÁN KELL RENDEZNI A HONGKONGI NEMZETKÖZI VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI KÖZPONT ELEKTRONIKUS ÜGYLETEKRE VONATKOZÓ, JELENLEG HATÁLYOS ÉS A JELEN ZÁRADÉK TÖBBI RÉSZÉVEL MÓDOSÍTHATÓ ELEKTRONIKUS ÜGYVITELI VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI SZABÁLYZATA SZERINT. A KIJELÖLŐ HATÓSÁG A HONGKONGI NEMZETKÖZI VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI KÖZPONT. A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS HELYE HONGKONGBAN, A HONGKONGI NEMZETKÖZI VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI KÖZPONTBAN (HKIAC) LESZ. A VITÁT HÁROM (3) VÁLASZTOTTBÍRÓBÓL ÁLLÓ TESTÜLET ELŐTT KELL LEFOLYTATNI. ÖN ÉS MI EZENNEL KIFEJEZETTEN LEMONDUNK AZ ESKÜDTSZÉKI TÁRGYALÁSRÓL. A FELTÁRÁS ÉS A FELLEBBEZÉSHEZ VALÓ JOG A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSBAN ÁLTALÁBAN KORLÁTOZOTTABB, MINT A PERES ELJÁRÁSBAN, ÉS ELŐFORDULHAT, HOGY A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSBAN MÁS JOGOK, AMELYEKKEL ÖN ÉS MI A BÍRÓSÁG ELŐTT RENDELKEZNÉNK, NEM ÁLLNAK RENDELKEZÉSRE. SEM ÖN, SEM MI NEM VESZÜNK RÉSZT CSOPORTOS PERBEN VAGY CSOPORTOS VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSBAN A JELEN VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ BÁRMELY KÖVETELÉS TEKINTETÉBEN. ÖN LEMOND ARRÓL A JOGÁRÓL, HOGY CSOPORTKÉPVISELŐKÉNT VAGY CSOPORTTAGKÉNT VEGYEN RÉSZT BÁRMELY, VELÜNK SZEMBEN FELMERÜLŐ CSOPORTOS KÖVETELÉSBEN, BELEÉRTVE AZ OSZTÁLYOS VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSHOZ VAGY AZ EGYÉNI VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK ÖSSZEVONÁSÁHOZ VALÓ JOGOT IS. AZ ALKALMAZANDÓ JOG BÁRMELY RENDELKEZÉSE ELLENÉRE A VÁLASZTOTTBÍRÓ NEM JOGOSULT A JELEN MEGÁLLAPODÁSSAL ELLENTÉTES KÁRTÉRÍTÉS, JOGORVOSLAT VAGY DÍJ MEGÍTÉLÉSÉRE.

Jogválasztás. A jelen Megállapodásra, valamint minden olyan követelésre vagy keresetindításra (akár szerződésen, akár jogellenes károkozáson, akár jogszabályon alapuló), amely a jelen Megállapodáson, vagy a jelen Megállapodás megtárgyalásán, végrehajtásán vagy teljesítésén alapul, abból ered, vagy azzal kapcsolatban áll (beleértve minden olyan követelést vagy keresetindítást, amely a jelen Megállapodásban vagy azzal kapcsolatban, vagy a jelen Megállapodás megkötésére való ösztönzésként tett bármely kijelentésen vagy szavatosságon alapul, abból ered, vagy azzal kapcsolatban áll), a Kajmán-szigetek belső joga az irányadó, és annak megfelelően kell érvényesíteni, beleértve az elévülési törvényeket is. Ön tudomásul veszi, megérti és elfogadja, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezetének az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezménye nem vonatkozik a jelen feltételekre.

Kapcsolattartási adatok

Ha bármilyen kérdése, észrevétele vagy kérése van a jelen Feltételekkel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a következő címen [email protected]

Ezeket a feltételeket legutóbb a következő napokon frissítették 28.10.2023

Vissza a tetéjre